Sågdelningsteknik

Sågat trä till byggnadsändamål och eldning har människan gjort i många tusen år. De äldsta arkeologiska fynden dateras omkring 40 000 år bakåt i tiden. Egyptierna hade mer funktionella sågar ungefär 4 000 år f.Kr. Och romarna kunde skränka sågar några århundraden efter Kristi födelse. Vikingarna hade bevisligen sågar som liknade dagens fogsvans före 1000-talet. I Sverige kunde man såga timmer maskinellt med vatten- eller vinddrivna ramsågar redan under 1400-talet. Men materialet i sågarna har därefter i stort sett inte utvecklats förrän stål kunde bearbetas bättre med modern teknik under senare delen av 1800-talet.

Stock blir till planka

Tekniken med att såga till en stock syftar i fösta hand till att det runda träet skall bli fyrkantigt. Förr användes mest ramsågar i detta syfte men nu är det cirkel- och bandsågar som fixar allt ner till bräder eller reglar. Knepet att bestämma hur en stock kunde utnyttjas byggde på erfarenhet, vana och känsla. Hur går ådringen? Vad kan man få ut av timret på bästa sett till mesta ekonomi? Sådana frågor måste man kunna besvara innan delning inleddes. Numer införs mer moderna metoder som röntgen. Dessutom är målet att ett sågverk helt skall digitaliseras, kanske med vissa likheter till metallindustrin? Redan finns sågverk som till stor del är digitaliserade.

Annat ljud i skällan var det förr

Mycket arbete måste utföras för hand innan industrialiseringen blev ett faktum. De redskap som då användes för att dela en stock innebar ett stort slit liksom fällningen. Till det som ramsågen utförde användes handredskapet kranbalksåg eller kransåg. En sådan ser ungefär ut som en jättestor fogsvans. Eller om det gäller en mycket tjock stam så har den handtag i bägge ändar. En sådan såg kan vara uppemot 2 meter lång. Stocken måste först upp på bockar och kilas stadigt. En person står uppe på stocken och en under. Så måste man såga bort en planka som får en rundad sida först. Därefter vrids stocken och arbetet fortsätter i samma stil tills plankor eller reglar har sågats ut. Kransåg är ungefär detsamma som timmersvans eller stocksåg att fälla trädet med. Andra sågar att bearbeta trä med är:

Handverktyg

 • Svansen, föregångare till fogsvans. Har bred yta och kraftiga tänder samt lätt böjd form.
 • Bågsåg, som fått namnet av det bågformiga handtaget.
 • Fogsvans
 • Fanersåg
 • Ryggsåg
 • Geringssåg (även gradsåg)
 • Grensåg (för trädbeskärning)

Mestadels maskindrivet

 • Kapsåg (maskinsåg för längdkapning eller vedkap)
 • Lövsåg
 • Sticksåg
 • Hålsåg
 • Japansåg
 • Tigersåg
 • Motorsåg