Investera i skog

Det finns flera vägar att gå för de som vill investera i skog. De som inte alls har intresse för att äga skogsfastigheter själv kan köpa aktier i skogsbolag eller fonder som investerar i olika företag inom skogsbranschen. Bland de största företagen i Sverige finns SCA, Holmen och Rusforest. Om investering ska ske i aktier/fonder är det viktigt att se över vilken verksamhet som företagen har. De som investerar i SCA kommer delvis investera i skogen men företaget har även en stor verksamhet inom massaindustrin.

Har man ett större intresse för skogen kan man äga egna skogsfastigheter eller äga via skogsfonder i bolagsform. Däremot innebär ett eget ägande av skogsfastigheter också en rad regler och lagar som måste följas.

Vill man ta större risk kan investeringar ske i tillväxtföretag via aktier i onoterade företag eller genom att äga andelar i plantager.

Den stora fördelen med skogsinvesteringar är att de över tid ses som mycket trygga. Det är en stabil investering och den globala efterfrågan på trä och pappersmassa ökar år från år.

Investera i skog utomlands

Att investera i skog utomlands har blivit allt vanligare. För några år sedan började det exempelvis bli mycket populärt hos flera större skogsbolag att investera i Lettland. Orsaken att just det landet blivit populärt är klimatet och att skogsbeståndet därmed liknar mycket det svenska. De svenska skogsägarna har därmed den kunskap som krävs för att ta hand om skogen på rätt sätt.

Att som privatperson investera i skog i andra länder är däremot relativt krångligt. Det handlar då främst om att man måste vara väl insatt i de regler och lagar som gäller. Inte bara då vid försäljning utan även vad som krävs av den som förvaltarskogen.

För den som vill investera i skog utomlands är den enklaste vägen däremot att köpa aktier eller fonder. Då behöver man aldrig ta hänsyn till olika regler och kan även snabbt flytta sina investeringar om marknaden inte utvecklar sig som förväntat.

Skogsfonder

Ett av de enklaste sätten att investera i skog är att köpa så kallade Skogsfonder. Likt andra aktiefonder består dessa fonder av ett flertal aktier. Men fondförvaltarna köper då enbart aktier som är skogrelaterade. Det kan då vara stora svenska företag inom massaindustrin så som SCA likväl som mindre sågverk. Många av de större skogsfonderna får även investera i företag i andra länder än Sverige. I dessa fall sker ofta stora placeringar i Ryssland och USA som har stor skogsindustri. Utöver det Kina som framförallt är stor inom massaindustrin.

Trots att skogsindustrin är stor i Sverige så är utbudet av skogsfonder relativt litet. De två äldsta är Robur Skogsfond och Nordea Foresta. Den första introducerades 1988 och den sistnämnda 1993.

Investera i skog

Historisk avkastning på skog

Prisutvecklingen på skog är olika beroende på land och även område inom ett land. I genomsnitt betalade man ca 50kr/M3F i Baltikum år 2003. Drygt tio år senare (2014) var genomsnittligt pris på ca 160.

Ser man på skogsmark i södra Sverige är det betydligt högre priser. År 2003 var priset 300kr/M3F och år 2014 cirka det dubbla dvs drygt 600kr.  Detta kan exempelvis jämföras mot OMX30 börsindex under samma period. År 2003 slutade detta på 636 och år 2014 var index uppe i 1464.

I Baltikum har alltså värdet ökat ca 220%, i södra Sverige 100% och de som istället fick genomsnittlig avkastning på OMX30 fick 130%. En orsak till de stora skillnaderna är hur stor risk man är beredd att ta. Som alltid när det handlar om investeringar så innebär en större risk även en större chans till högre avkastning.

Framtiden för att investera i skog

Varje år genomförs en stor undersökning bland Sveriges skogsägare. En undersökning som går under namnet Skogsbarometern. Enligt undersökningen 2014 trodde 53% att lönsamheten under de tre kommande åren skulle vara ”bra” eller ”mycket bra”. Det är en hög siffra vilket kan förklaras av flera faktorer.

För det första har Sverige länge haft en svag krona. Detta skapar konkurrensfördelar för svenska exportindustrin. Riksbanken har till och med annonserat att de jobbar för att hålla nere värdet på den svenska kronan vilket därmed gynnar skogsindustrin.

För det andra har efterfrågan ökat globalt vilket även visar sig på den svenska marknaden. Enligt skogsägarna är alltså framtiden ljus för skogsindustrin och detta kan peka på att även investeringar inom skogen kommer vara lönsam.

Ser man över tid har även investeringar i skog varit lönsamma. Från 2004 fram till 2015 har priset på skogsfastigheter enbart minskat två år. Som mest mellan 2012 och 2013 då priset minskade ca 5%. En trygg investering som alltså fortfarande har mycket att ge.