Biprodukter

Den golvlist man kan se inne i ett hus eller brädfodring på fasaden är förädlade produkter. Vägen till sådana detaljer är lång. Skog avverkas både till timmer och massaved, och redan där uppkommer en del biprodukter. Oavsett vart träd fälls så blir det spån. Även i förädlingsfasen skapas biprodukter som sågspån och kutterspån från hyvling. Om man tillvaratar dessa på rätt sätt kan de användas i en rad områden.

Det grova

Skogsavverkning med grova kedjor i kapverktygen ger strö. Om det kommer från lövträd blir det eftertraktat till djurhållning, speciellt för kaniner, höns och andra fjäderfän. Vanligt spån används av ridhus och stuterier. Grovt sågspån används även till dräneringsfilter och till rör i täckdiken. Både grovt och fint sågspån blir också byggskivor och spånplattor. När det kommer till barkning så går detta till massaindustrin men kan också användas i motionsspår och stigar.

Det finare

Sågspån från sågverk kan också användas till mycket, bland annat för textilfibrer för tillverkning av kläder. Denna gren har fått ett uppsving då priset på bomull har stigit kraftigt. Överhuvudtaget har forskning och försök med skogens biprodukter lett till många nya användningsområden. Bioteknikföretag odlar mikrosvamp ur sulfit för att på så sätt ersätta fiskmjöl till fiskodlingar som ytterligare exempel.

Ät våra träd

Cellulosa från barrträd kan med speciella metoder utvecklas för användning av läkemedelsföretag till tabletter. Dessutom används sådant även som konsistensgivare i produktion av livsmedel. Dessa fabriker framställer även lignin som brukas i betong som tillsatsmedel, och i köldmedium som spolarvätska till bilar samt tillsatser i färg. Ett företag i Gävle har fått bidrag från Naturvårdsverket för tillverkning av klimatolja. Där blir det helt enkelt olja av sågspån. Användningsområdet är i första hand som eldningsolja men även till fordon spås det om framtiden för denna pyrolysoljeproduktion.

Gröna kemikalier

Naturen ger så mycket mer än bara plankor, reglar, ved och papper. Det kan tillverkas bildskärmar av papper, lättviktsmaterial som gjorts av kolfibrer med mera är framtidsvisioner. Strävan är att ersätta så mycket fossil olja som möjligt med skogens råvaror. På så sätt kan samhället bli större användare av bioprodukter som mer värnar om miljön. Detta kallas ”grön kemikalieframställning” som syftar till att använda det förnybara som skog utgör. För inte så många år sedan var skogens biprodukter mer en belastning för fabriker och sågverk. Flis och spån fick ligga och i princip ruttna då man inte på ett ekonomiskt försvarbart sätt kunde ta hand om det.