Marknad

Det norrländska klimatet anses vara idealiskt ur kvalitetssynpunkt för träprodukter. Det geografiska läget brukar användas som ett av de främsta argumenten i mötena med nya kunder av de svenska skogsbolagens marknadsavdelningar. Andra regioner har bra fura eller bra gran men norra Sverige har hög och jämn kvalité på både gran och fura vilket också är ett känt faktum på marknaden.

Global trämarknad

Marknaden för träprodukter har under de senaste åren blivit allt mer global, vilket har lett till att företag idag säljer sina produkter mer eller mindre över hela världen.

Trävaror som produceras vid Sverige säljs vanligtvis till Irland, Storbritannien, USA, Cypern, Marocko, Tunisien, Algeriet, Japan, Vietnam, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Schweiz, Österrike, Kina, Australien och Thailand.

De största kunderna återfinns oftast inom möbel-, fönster- och golvindustrin, tillverkare av inner- och ytterpanel, byggvaruhus och tillverkare av lister.