Köpa skog

De allra flesta köp av skogsfastigheter sker genom skogsmäklare. Mäklarna har kunskap om skogsbranschen och hjälper både köpare och säljare att nå ett avtal som bägge parter är nöjda med. För de som är intresserade av att köpa skog är därför första steget att kontakta någon av de större skogsmäklarna i landet. Det går även att se olika fastigheter som är till salu på nätet vilket gör att man lätt kan följa prisutveckling och utbud.

SkogsmäklarnaÄven om det på detaljnivå skiljer sig mellan att köpa en bostad och att köpa en skogsfastighet så är tillvägagångssättet liknande. Mäklaren hjälper säljaren att prissätta och marknadsföra fastigheten och är sedan med och ser till att alla dokument blir korrekta. Har du aldrig köpt skog förr är det en rekommendation att träffa en skogsmäklare och diskutera kring vad du är ute efter och vad de kan hjälpa dig med. Ett exempel på skogsmäklare är t.ex. Skogsmäklarna som har mittersta Sverige som sin huvudmarknad.

Stabil investering som kräver förvaltning

Skog kan ses som en trygg investering med stabil avkastning. Men man ska komma ihåg att det är mycket jobb som ligger framför. Skogen ska hållas efter utifrån en förutbestämd skogsvårdsplan. Detta med plantering, röjning och avverkning. Varje år genomför Sveriges Skogsägare en undersökning de kallar för Skogsbarometern. Det vanligaste svaret (40%) på varför skogsägarna äger skog var att man vill äga och förvalta skogen (2015).

Det är även så man bör se det. Det är en investering som kräver god förvaltning. Men de som förvaltar skogen väl får även en trygg avkastning från den.

Har man enbart intresse av att äga skogsfastigheter men inte något intresse för att förvalta skogen kan flera olika företag anlitas för detta. I detta fall tar de en viss summa per år för förvaltningen men i gengäld får man avkastning från sin skog utan att behöva själv arbeta i den.

Att tänka på när man ska köpa skog

Några frågor att tänka på inför att man ska köpa skog är följande:

Hur ska köpet finansieras?

Om inte eget kapital finns så kan man låna pengar till skog. Men man kan även räkna med att eventuellt kunna avverka delar av (eller hela)skogsfastigheten och genom detta få inkomst som kan betala av delar av lånet relativt snabbt. Utifrån hur mycket som behöver lånas bör man även räkna på räntekostnad och eventuell amortering för att avgöra hur stort lån som man har råd att teckna.

Skogsvården – Vad kostar det?

Planerar du att genomföra så mycket skogsvård som möjligt själv eller ska företag anlitas för detta? Räkna på vad detta kostar per år. Är det gallring kan det i vissa fall gå jämt upp om företaget får köpa de träd som fälls.  Är det enbart sly som ska röjas blir det däremot en ren kostnad. Som med alla investeringar handlar det alltså om att göra upp en detaljerad budget för att se över inkomster och utgifter.

Skogsbruksplan

Se till att alltid ha en uppdaterad skogsbruksplan. Det är ett extremt viktigt styrmedel för att få en lönsamhet på skogen på lång sikt. Dessutom fungerar skogsbruksplanen som ett underlag för bättre skatteplanering.

Bevaka marknaden

Bevaka marknaden, läs nyheter från skogsbolagen och följ prisutvecklingen. Då kommer du betydligt lättar göra en bra affär den dagen som rätt objekt kommer till försäljning. Det kan även vara en fördel att anmäla sitt intresse till flera skogsmäklare så att de kontaktar dig om de får in intressanta fastigheter.