Om Jämtlamell

jamtlamell

Om Jämtlamell

Jämtlamell startade 1972 inom träförädlingsindustrin och hade sedan start haft en hög exportandel. I slutet exporterade Jämtlamell till i princip hela världen. Ungefär 20 procent av försäljningen gick 2002 till Asien. I sydostasien erbjöd Jämtlamell även teknisk support och hjälpa regionens producenter aktivt att hitta nya marknader.

Jämtlamell sysselsatte 2006 ungefär 100 personer och producerade ca 140 000 kubikmeter sågade trävaror, fördelat på ungefär 35 % granprodukter och 65 % furuprodukter. 17 000 kubikmeter vidareförädlas till hyvlade produkter.

Jämtlamell hade ett starkt långsiktigt koncept som byggde på råvaror av bästa kvalité och en slutprodukt som man i alla sammanhang kan vara stolta över.

Jämtlamells framgångsrika pelletsfabrik

Jämtlamells pelletsfabrik var länge en betydande utgiftskälla för bolaget men vände efter ett tag till en fungerande marknad med bara bra produkter som pellets och kutterspån.
Under drygt tio år investerade Jämtlamell närmare 200 miljoner kronor enbart vid sågverket i Stugun. Tillsammans med några andra företag delfinansierade Jämtlamell ytterligare 300 miljoner kronor i Backe och så kallade framtidsprojekt.

I januari 2011 kom dock beskedet att Jämtlamells sågverk läggs ner. En orsak är att det satsats för lite i fabriken. Det hade inte skett några investeringar sedan 1997 och man har därför inte hängt med i utvecklingen av marknaden. Sågen i Gällo tog därmed över alla affärer.