Fackförbund för skogsarbetare

Det är framförallt två fackförbund som skogsarbetare väljer att gå med i. Det är GS-facket samt Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet. De vänder sig bägge mot de som på något sätt jobbar inom skogsbranschen. Däremot har de något olika profil och inriktning. Vilket fackförbund man bör gå med i beror därmed till viss del vilket yrke man har. Men mycket ofta finns det flera fackförbund som accepterar yrket vilket gör att andra faktorer får vara avgörande i val av förbund.

En fördel kan vara att söka sig till samma fackförbund som många andra på arbetsplatsen. I dessa fall finns det oftast en representant på arbetsplatsen som är extra insatt i fackets roll och vad de kan hjälpa till.

Varför medlemskap i fackförbund?

Trygghet och utbildning

Den största uppgiften som ett fackförbund har är att värna om sina medlemmars rättigheter på arbetsmarknaden. De flesta arbetstagare behöver aldrig hjälp med rättsfrågor eller arbetsrättsliga frågor men när man väl behöver hjälpen är facket till stor hjälp. Det är lite som en försäkring – det är inte förrän man behöver använda den som man inser hur värdefull den är.

I ett led för bättre arbetsförhållanden anordnar även fackförbunden utbildningar för sina medlemmar inom olika områden. Det kan då både vara allmänt om arbetsrätt likväl som säkerhet inom ett specifikt yrke.

Inkomstförsäkring

Många fackförbund (ex. GS-facket och SLF) har inkomstförsäkringar som automatiskt ingår i medlemskapet. Det innebär att man som medlem har möjlighet att få ut 80% av lönen vid arbetslöshet även om man tjänar mer än vad A-kassans ger i ersättning utifrån dess ersättningstak.

Medlemsförmåner

Samtliga fackförbund har även ett flertal olika medlemsförmåner. Det varierar mellan fackförbund men bland annat ges mycket ofta rabatt på försäkringar och lån. Detta eftersom fackförbundet förhandlar med dessa företag till förmån för medlemmarna.

GS-facket

GS-facketGS Facket är fackförbundet för ”Skogs-, Trä- och Grafiska Branschen”. Det är ett relativt nytt fackförbund men har redan (2016) över 50.000 medlemmar.

Som alla fackförbund arbetar GS-facket för att deras medlemmar ska vara medvetna om deras rättigheter, och skyldigheter, mot arbetsgivaren. De jobbar även mycket aktivt för att alla medlemmar ska få allt bättre villkor inom de branscher de är aktiva.

Ett tydligt exempel på hur de jobbar med att minska antalet arbetsrelaterade skador är Maskinkörkortet. Det är en utbildning som helt och hållet genomförs via deras webbplats och som vänder sig till de som kör maskiner inom träindustrin och möbelindustrin. För att få körkortet behöver man både klarar en teoretisk och en praktisk del.

Som många andra fackförbund erbjuder även GS-facket en rad andra förmåner till sina medlemmar. Exempelvis kan man hyra deras stuga i Tändådalen med 20% rabatt, inkomstförsäkring ingår automatiskt och kurser hålls över hela landet inom olika områden.

GS-facket är ett av de många förbund som ingår i LO-förbunden.

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet – SLF

SLFFackförbundet SLF har medlemmar som främst är aktiva inom lantbruk och naturbruk. Här finns även medlemmar från Jägarförbundet, Studiefrämjandet och 4H-gårdar. Det är därmed tydligt att det är djur- och naturliv som är det gemensamma intresset hos medlemmarna. Förbundet är även öppet för egenföretagare även om företaget enbart sker som en bisyssla till en annan anställning. Har man företaget som primär inkomstkälla accepteras man som medlem om det inte finns några anställda.

Facket bevakar medlemmarnas intresse och jobbar för att skapa bättre förutsättningar både på arbetsplatserna och genom lobbyverksamhet för att förändra lagar och regler inom branschen.

Medlemmarna får även en inkomstförsäkring som gäller i upp till 100 dagar samt rabatt på både försäkringar och lån.

SLF är ett av de 14 förbund som ingår i TCO.