Produkter

Sågade trävaror

Virket som förädlades kommer från ett av världens bästa råvaruområden. Klimat, jordmån och skogsbruk anpassat för miljön ligger till grund för att man under lång tid kunnat använda skogen som en förnyelsebar resurs.

Redan i skogen gör man första sorteringen av stockar utefter vad slutprodukten ska användas till. Därefter sker ytterligare en sortering på timmerplan för att anpassa råvaran mot kundens önskemål. Stockar som är friskkvistiga blir virke för limfogs- och möbelindustrin, de bästa rotstockarna går till fönsterindustrin e.t.c.

Ytterligare två steg i anpassningen mot kund är råsortering och torkningsprocess. I sista momentet i produktionen gör man kvalitetssorteringen av den sågade varan.

produkter

Hyvlat virke

Jämtlamell tillverkade paneler och hyvlade produkter till bygg, golv och fönsterindustrin. Panelerna tillverkades i standardprofiler som var anpassade till varje marknads specifika behov. Hyvlat virke såldes till kunder runt hela världen och var väldigt uppskattat. Området som råvaran till det hyvlade virket kom från tillhörde ett av världens bästa när det gäller att hitta tätvuxet virke med vacker kviststruktur.

För tillverkningen använde man modern hyvlingsteknik som ger bra måttnoggrannhet och släta ytor. Man kunde även producera kundunika profiler, bunta och foliera virket samt längdmärka virket.

Pellets

Värmepellets var en poplär produkt och Jämtlamell tillverkade varje år 13 000 ton pellets vilket räcker till att värma upp ca 2000 villor i ett helt år.

Om man vill kunna elda med pellets behöver man en pelletskamin alternativt installera en pelletsbrännare i pannan. Sen matar man in pellets i värmepannan från förvaringsbehållaren via en bulkkoppling.

Djurströ

Om man vill öka djurs trivsel avsevärt kan man använda träspån i boxarna. Djurströ består av cyklonblåst kutterspån av både furu och gran och tillverkningsmetoden ger en nästintill dammfri produkt.

Djurströ av kutterspån kan med fördel användas som isolering i t.ex. trossbotten och är även ett utmärkt isoleringsmaterial. Djurströs material ingår i det naturliga kretsloppet och är ett bra val om man vill bygga ekologiskt.