Sälja skog

Skogsinvesteringar är mycket långsiktiga investeringar då det är lång tid från plantering till avverkning. Den inkomst som fås av regelbunden avverkning kan ses som investeringens avkastning. Samtidigt ökar värdet på de flesta skog med åren. Detta både utifrån konjunktur och efterfrågan samt utifrån hur mycket virke/massa det går att få från fastigheten. Därmed finns det flera som investerar i skog utan någon tanke på att avverka på skogen som köpts in. Det är personer och företag som i detta fall köper när de anser att värdet är lågt för att sedan sälja skogen när efterfrågan och priset är högre.

Sälja via skogsmäklare

Även om det går att sälja skog utan att gå via skogsmäklare är det överlägset vanligast att en mäklare anlitas.

I grunden liknar försäljning av skog en försäljning av en bostad. Första steget är att kontakta en mäklare som kommer ut och tittar på skogen och värderar den. Detta då både utifrån hur mycket skog i närliggande område har sålts för, åldern på skogen och potential på marken. Man utgår även från den skogsbruksplan som ska finnas till alla skog. Behöver ny skrivas eller om den gamla behöver uppdateras kan mäklaren genomföra detta.

När ett utgångspris har bestämts marknadsförs skogen av mäklaren. Detta både på internet och mot de skogsköpare som de har kontakt med.

De som är intresserade att köpa skogen är sedan med i en budgivning. Däremot är det alltid skogsägaren som har det slutgiltiga beslutet om vem man vill sälja skogen till.  LantmäteriverketMäklaren hjälper till med alla kontrakt som behöver skrivas och när dessa är underskrivna tar det några månader innan skogen helt och hållet bytt ägare. Mäklaren sköter även eventuell kontakt Lantmäteriverket och andra myndigheter.

Att tänka på när man ska sälja skog

Skogsbruksplan

Grunden för att få ett så högt pris som möjligt på sin skog är att det finns en väl utarbetad skogsbruksplan. Finns ingen sådan är en rekommendation att låta skogsmäklaren som har hand om försäljningen att upprätta en sådan.

Gå via skogsmäklare

Det kostar mer att anlita en skogsmäklare än att sälja skog på egen hand. Men samtidigt kan det ändå vara betydligt mer lönsamt då skogsmäklarna har ett brett kontaktnät med stora skogsuppköpare. Utöver det skapar det en större trovärdighet om en oberoende part prissätter och marknadsför skogen. Däremot kan man alltid diskutera med skogsmäklaren vad man själv kan göra för att därigenom pressa priset.

Följ prisutvecklingen

Priserna förändras över tid beroende på flera faktorer och genom att vara insatt i utvecklingen kan man försöka sälja skog när priset per hektar är högre än vanligt. Så länge man sköter om skogen ökar den även i värde med tiden så det skadar aldrig att vänta med försäljningen.

Räkna med skatterna

Hur stor skattesatsen blir beror till stor del på om skogen säljs av en privatperson eller ett företag. Men även inom dessa två vägar finns flera olika skatter att ta hänsyn till. Prata alltid med din skogsmäklare och diskutera den bästa lösningen beroende på din egen ekonomiska situation. Det finns alltid en risk att inkomsterna blir så stora att personen får höginkomstskatt vilket gör att en större del av vinsten skattas bort.