Sågar

Ett verktyg som såg har olika utseende beroende på vilket område den skall användas till. För att såga i trä finns för lekmannen eller byggnadsarbetare och snickare en rad olika handverktyg, handhållna maskiner, mindre maskiner för kap- och längdsågning. I snickerifabriker används ungefär samma typer men en del av större format och bandsågen förekommer i slöjdsalar på skolor. Sågverk i Sverige använder numera oftast bara cirkelsågar och bandsågar. Ramsågar finns ännu i bruk men används i mycket liten omfattning. Små sågverk med endast en kantsåg existerar ännu, exempelvis i gamla bondgårdar och mindre skogsbruk. En annan typ av såg är motorsågar där en kedja drivs med motorkraft. Dessa används för avverkning personellt. Större maskiner som både sågar ner ett träd, kvistar det och kapar ner trädstammen i stockar har utvecklats enligt samma grundidé.

Sågens historia

Idag kan man säkert hitta en handsåg av något slag i många hem. Går man till firmor och lantbrukare med flera så finns där säkert flera sågar, ibland både handsågar och maskiner. Den som tror att sågen är en relativt modern uppfinning, att den kanske bara kan vara så gammal som från medeltiden eller så, tror alldeles fel. Tack vare arkeologer har sågliknande redskap hittats vilka anses härstamma från människan Cro-Magnon som levde för omkring 40 000 till 50 000 år sedan. Lämningar visar tandad flinta som troligen används att såga i trä eller sådant tämligen lättarbetat material som ben. Sågar av metall har arkeologer funnit i Egypten där klingor av koppar har funnits, dessa har tidsbestämts till en ålder av 6 000 år. Sågar gjorda av brons är yngre, omkring 1 500 år f.Kr. beräknas dessa vara från. Lika gamla är inte de V-tandade sågar som upptäckts senare. Dock var det inte så lätt att såga med dessa, forskare anser att egyptierna måste ha använt kilar för att vidga sågspåret och dessutom smort med olja.

Skränkning av såg

Eftersom den tidens sågning innebar att sågen fastnade så uppfann romarna hur sågen kunde skränkas. Det innebär att varannan tand viks lite åt ena hållet och varannan åt motsatt håll. Detta kom de gamla romarna på omkring 100 till 300 år e.Kr. En metod som används än idag. Romarna var också de som uppfann bågsågen genom att blöta sågarna och spänna dem. Mycket av romarnas uppfinningar ligger till grund för modern teknik att framställa, hantera och underhålla sågar.

Vikingarna

På Gotland upptäcktes år 1936 ett stort fynd av verktyg som dateras till vikingatiden omkring år 1000. Bland de ungefär 200 verktygen fanns bland annat en fogsvans vars handtag var av trä och flera olika sågblad.