Sågverk i Sverige

Skogen har i tusentals år gett viktiga material för människan i hela världen och även i Sverige. Dåtidens redskap medförde ett mödosamt arbete att fälla och förädla trä. Tekniken med vinddrivna sågverk praktiserades på medeltiden och var tills ångsågens inträde den bästa metoden. Därefter revolutionerade elektriciteten arbetssättet.

Förädling

Sverige var och är fortfarande utsmyckat med en mängd sågverk även om tillgång och efterfrågan har växlat periodvis. Ännu mår de större sågverken bra emedan de mindre har fått stryka på foten i effektivitetens tecken. Förr var det vanligt att den första handläggningen av timmer utfördes hos en firma varvid produkterna förädlades hos en annan. De mindre byggbolag som finsågade och hyvlade har idag svårt med lönsamheten. Istället utförs det mesta av förädlingen på ett och samma ställe vilket även ger synergieffekter som transporter med mera.

Dagens träproducenter

Träproducenter använder maskiner som ramsågar, bandsågar, cirkelsågar, reducersågar och cirkelsågar. Ramsågen var länge den vanligaste metoden men numer gäller band- och cirkelsåg. Många sågverk ingår i stora skogskoncerner som ATA Timber, Holmen, Rörvik Timber, SCA Skog och Södra. Andra är fristående men medlemmar i olika organisationer. De köper in råvaror på marknaden och kallas därför för köpsågverk. Dessa kan indelas i större sågverk och anslutningar som fördelas efter landsdel. Så finns även Trä och Möbelföretagen och Småsågarna (SSRF).

När skog fällts

Timmer som blir resultat av skogsavverkning förvaras med barken som skyddar mot uttorkning. Bevattning är också brukligt av den anledningen, men även för att skadedjur inte skall äta sig in. Innan timret sågas så barkas det. Barken går sedan vidare till pappersindustrin. En rensad stock kan kantsågas eller reduceras till ett fyrkantigt stycke. Därefter inleds den egentliga förädlingen.  Man kan få fram många produkter och till och med biprodukterna som bildas får nyttig användning.

Vädersågar och ramsågar är ur tiden

Den sågtyp som brukats längst tid i Sverige är driven av vindkvarn. En hel del av denna historia finns bevarad medan många gått förlorade på olika sätt. En modell av en sådan finns att beskåda på Tekniska museet i Stockholm. Den var konstruerad av Christopher Polhem under de första åren på 1700-talet. I Bunge museum på Gotland finns en gotländsk kvarn också den från 1700-talet, bevarad. Ramsågar används numer i allt mindre grad. De var mycket vanliga förr från industrialismens genombrott i slutet av 1800-talet och till dags dagar. Ramsågen är den metod som använts mest utav vädersågar, ångsågar och elektriskt drivna sågverk.