Mobila sågverk

Idag finns många sågverk i Sverige. Men när det kommer till att avverka skog som ligger otillgängligt behövs istället ett mobilt sågverk. Främst används mobila sågverk av mindre brukare, enskilda näringsidkare och privatpersoner. Marknaden är inte så stor för denna maskintyp men det går att köpa nytt, begagnat eller hyra. Storleken på dessa varierar från mycket små och uppåt. Som regel kan de största ändå transporteras på större släpvagn, men vikten måste kontrolleras så att maskinen inte överstiger släpvagnens maximalt tillåtna lastvikt.

Transportabla sågverk finns i några olika kategorier:

  • Minisågverk
  • Kedjesågverk
  • Bandsågverk
  • Ramsågverk
  • Kantverk

Köp av mobilt sågverk kan vara uppdelat med moduler av olika slag för särskild användning. Storleken har betydelse för hur tjocka stammar som kan sågas. En rejäl maskin som tar träd upp emot metern i diameter kostar närmare 100 000 kronor. De minsta som endast består av ett stativ med fäste för motorsåg ligger mellan 5 och 10 000 kronor beroende på valda tillbehör. Mellan dessa annonseras några i mellanklass.

Vilken storlek på stam som kan sågas beror på sågen som således inte ingår i stativen. Sådana anordningar kan dock stabiliseras med förlängningsstege eller liknande som underlag. Dessa mindre är endast lämpliga för tillfälliga arbeten, större transportabla sågverk kan vara aktuellt om det gäller större skogsareal som skall avverkas och framtiden är osäker.

Exempel på större mobila sågverk

Med de stora maskinerna kan man såga upp omkring 10 till 15 kubikmeter per dag, menar tillverkarna. Ett exempel på sådan bandsåg sågar stockar upp till 90 cm diameter och sedan kan plank på 70 cm bredd sågas. Den har fyra ben för bästa stabilitet åt alla håll. Det går att justera motorns varvtal och har utrustats med centrifugalkoppling och sågbladssmörjning. Sågbladet låses automatiskt för effektivare produktion då man inte måste manuellt slå av och på mellan sågningarna. Dessutom har den bandsågshjul av gjutjärn. Manuella tillbehör som nevilleringsstativ, bäddförlängning med mera kan väljas extra. Även hydrauliskt pumpsystem kan läggas till. Då marknaden inte är så stor för mobila sågverk finns endast ett fåtal firmor som säljer sådana. Vill man hyra så är det endast mindre sågar på ställning eller liknande byggsågar som erbjuds.