Så kan drönare hjälpa till i skogsarbetet

      Kommentarer inaktiverade för Så kan drönare hjälpa till i skogsarbetet

Drönare har blivit mycket populärt på senaste tid. Många privatpersoner köper dem för att kunna filma och ta fina bilder från hög höjd. Men även inom flera yrken används drönare. Skogsindustrin är en bransch som köper in drönare för att underlätta det manuella arbetet för deras anställda.

Drönare har inte bara slagit igenom för privat bruk, de använts nu i jobbsammanhang. Många industrier och företag har valt att investera i drönare för att underlätta arbetet.

Syftet med att använda drönare i skogsbruk är att man ska göra arbetet säkrare och smidigare än som de anställda skulle behöva utföra det manuellt. Man vill bland annat använda drönare till att kunna se över skogsskador. Tack vare att man har ändrat i lagen om kameraövervakning är det nu enklare för exempelvis skogsindustrin att använda drönare i arbetet. Med drönare kan det även bli lättare att få en överblick över stora områden om man planerar att köpa skog.

Kostnadseffektivt alternativ

Att investera i drönare innebär också att man måste utbilda sin personal så att de kan bli så kallade drönarpiloter. Investeringar bemöts oftast med positiva reaktioner då det är ett mycket kostnadseffektivt alternativ som gör att man under kort tid kan få en väldigt bra överblick över skogen. Tack vare att du får en överblick på film kan du göra en bedömning om du behöver ta vidare åtgärder. Det är också ett mycket säkrare alternativ då arbetare inte behöver ge sig ut i skogen exempelvis efter en svår storm.

Drönare är fortfarande ett förhållandevis nytt arbetssätt inom skogsindustrin och det finns fortfarande stort utrymme för utveckling och förbättringar. Just nu arbetar man mycket på att öka kännedomen och kunskapen om att använda drönare i det dagliga arbetet och man tittar även på hur man ska lagra och distribuera filmer och bilder.

Det som också gör drönaren till ett bra alternativ är att det är så enkelt att utbilda personal till att använda den. Det kan verka krångligt vid första anblick men det är inte svårare än att använda en vanlig smartphone. Utbildare berättar också om att arbetare först sett det som en leksak men sedan när det fått testa på och sett fördelarna med att använda drönare ändrat uppfattning.